júla 23, 2023

Kultúra na Slovensku

O slovenskú kultúru som sa začal zaujímať až koncom gymnázia, keď som poprvýkrát navštívil folklórny festival v Detve, "Detvianske slávnosti". Predtým som vnímal iba heavy metal a ešte niekoľko slovenských spisovateľov. To vďaka nadšenej učiteľke slovenčiny. Vtedy pod Poľanou som stretol niečo prekrásne. V kroji s čepcom, pestrofarebné, zmyselných tvarov, necelých osemnásť. Zvesil som zo stien všetky rockové hviezdy a zameral svoj záujem krajším smerom.

hymna Slovenská hymna - štátnu hymnu tvoria prvé dve slohy piesne "Nad Tatrou sa blýska" z r.1844. Text Janko Matúška na nápev ľudovej piesne Kopala studienku, proti odchode štúrovcov z Bratislavy.
História slovenskej kultúry História slovenskej kultúry - slovenská kultúra spo-jená s vývinom českých krajín ako geografickopoli-tického územia má svoju bohatú históriu. Nositeľmi kultúry a duchovnej tvorby na čs území..
Kultúra do VM Kultúra do Veľkej Moravy - Čechy, Morava tiež aj Slovensko, ako sa v priebehu tisícročia vyhranili po stránke ekonomickej, historickej a kultúrnej, majú zásluhou sústredeného archeologického výskumu.
Kultúra Veľkej Moravy Kultúra Veľkej Moravy - keď sa začiatkom 9. stor. formoval prvý slovanský štát pod názvom Veľká Morava, okrem moravských a západoslovenských území pričlenili sa aj české zadunajské územia.
Česká literatúra Česká literatúra za feudalizmu - kultúrny vývoj v ranom feudalizme charakterizoval predovšetkým zápas medzi pohanstvom a nastupujúcim kresťan-stvom, na našom území navyše aj stretanie
umenie sochárstvo Výtvarné umenie a sochárstvo - výtvarné umenie sa v stredoveku podriaďovalo záujmom cirkvi. V maliarstve sa rozvíjala predovšetkým knižná ilust-rácia, ktorá v románskom období dosiahla v dielach
hry a hudba Divadelné hry a hudba za feudalizmu - prvky divadla nachádzame v ľudových zvykoch a obradoch už v prvotnopospolnej spoločnosti, niektoré sa udržali v dedinskom prostredí mnoho storočí.
Architektúra Architektúra a veda - architektúru románskeho obdobia predstavujú na Slovensku predovšetkým chrámové kamenné stavby, nad ktorými sprvu ešte prevažovali drevené stavby.
rozhoduje čitateľ Keď o kultúre rozhoduje čitateľ - Dobre napísané odborné, vedecké dielo poznáte aj podľa vlastnosti, že o správnosti rozhoduje čitateľ. Podať o niečom nestrannú a vyčerpávajúcu informáciu a publikovať.
Život nezávislý na jedle Život nezávislý na jedle - 58 ročný spisovateľ Henri Monfort z francúzskeho mesta Nantes zavítal do Českej republiky na pozvanie Jaroslava Duška a svojimi prednáškami vypredal sály po celej krajine.
jesť ovocie správne Ako jesť ovocie správne - človeku, ktorý vydáva množstvo energie ťažkou prácou, prospeje aj slanin-ka, ale úradník bez pohybu a fyzickej aktivity si musí dávať pozor aj na to, koľko jogurtu spapá.
Očkovanie Povinné očkovanie - detí na Slovensku je ešte stále povinné. Vraj štát chce poskytovať deťom v zmysle charty práv dieťaťa povinné očkovanie. Tak neviem či preskočilo mne, alebo autorovi toho PR-článku.

Témy z oblasti kultúry, ktorým sa venuje tento blog

 • Štátny systém - ústava, prezident, parlament, vláda, súdy, samospráva
 • Obyvateľstvo
 • Náboženstvo, cirkvy, kostoly
 • Architektúra, hrady a zámky, rím, gotika, renesancia, baroko, secesia, moderna, kostoly, paláce, kaštiele, dedičstvo, slovenská dedina
 • Šport
 • Festivaly - folklór, hudba, tanec, divadlo, film, galérie, múzeá
 • Literatúra
 • Film a divadlo
 • Kultúrne dedičstvo - pamiatky, národné, svetové dedičstvo, jazyk
 • Médiá - televízia, rozhlas, tlač, vydavateľsstvá
 • Osobnosti
 • Výtvarníctvo, sochárstvo
 • Unesco
 • Dotácie
 • Ministerstvo kultúry
 • Zahraničné partnerstvá